AdobeStock_109486397-sh-lys.jpg

Boligtaksering

Byggmester og Takstmann
Fredrik Semcesen

Taksering - Tilstandsrapporter - Boligsalgsrapporter

 

Tjenester

Verditakst
Tilstandsrapporter
Boligsalgsrapporter

 

En verditakst er en beregning av bygningens/boligens verdi slik den fremstår på befaringsdagen. Rapporten inneholder en beskrivelse av takstobjektet, arealet, samt beregning av markedsverdi og låneverdi.

Boligsalgsrapport er basert på NS 3600 - Norsk Standard for teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig. Rapportens primære oppgave er å analysere bygningers tekniske tilstand ved omsetning av bolig.

Eierskifterapport er den eneste tilstandsrapporten med et faglig rammeverk som benyttes ved boligsalg i Norge. Rapporten gir en tilstandsgrad over alle bygningsdeler i boligen. Dette er rapporten enhver kjøper og selger bør kreve ved en bolighandel.

 

Om oss

 

Oslo Takst og Bygg tilbyr taksering på leiligheter, rekkehus, (eneboliger)eiendommer, fritidseiendommer og boligtomter. Vi kan foreta forhåndstaksering, porteføljevurdering av eiendommer og taksering ved arv- og skifteforhold.

 

Priser

 

Eierskifterapport/boligsalgsrapport

Leilighet i boligselskap/sameie kr 5 400,-

Leiligheter over 100 m² BRA kr 5 900,-

Rekkehus, tomannsboliger inntil 200 m² kr 7 400,-

Eneboliger inntil 250 m² kr 8 500,-

Arealskisse/pr plan, påkrevet der areal ikke er dokumentert. kr 850,-

Tillegg for ekstra boenhet eller tilleggsbygg kr 750,-

Reklamasjonsrapporter tilstandsvurdering fra kr 6 800,-

Verditakst

Leilighet i boligselskap/sameie kr 4 900,-

Leiligheter over 100 m² BRA kr 5 500,-

Rekkehus, tomannsboliger inntil 200 m² kr 6 500,-

Eneboliger inntil 250 m² kr 7 000,-

Arealskisse/pr plan, påkrevet der areal ikke er dokumentert kr 850,-

Andre oppdrag utføres etter medgåtte timer.

Timepris: kr 1 180,- ( priser er eks mva. )

 
AdobeStock_109486397-sh-lys.jpg
 
 

 

Fredrik Semcesen

Byggmester & Takstmann

Tel: 99 495 747

fredrik@oslotakstogbygg.no

Navn *
Navn